Menu

ЗАХИСТ НОВОГО ПОКОЛІННЯ УКРАЇНЦІВ

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКОЛОГІЇ

(Піклування за природою це внесок в майбутнє нових поколінь українців. Ми маємо відродити зруйнований історичний ландшафт України та створити мережу парк за екологічних заказників)

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ІНСТРУМЕНТАРІЕВ ВПЛИВУ НА ПІДПРИЕМСТВА ЩО НЕГАТИВНО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕКОЛОГІЧНУ СИТУАЦІЮ

Аналіз регіональних аспектів економічного, демографічного, екологічного розвитку дає підстави виділяти в Україні проблемні регіони (відсталі, депресивні, зони екологічного лиха). До інших належать аграрні регіони Тернопільської, Ровенської, Закарпатської, Житомирської, Чернігівської, Кіровоградської областей. Для активізації їх розвитку необхідна спеціальна регіональна політика, що направлена на створення конкурентної середи ринкових відносин, залучення інвестицій в розвиток виробничої і соціальної сфери.
Депресивними регіонами в Україні з точки зору кризових явищ в господарстві і суспільстві є: Донецька, Луганська, Херсонська область, місто Кривий Ріг. Вони потребують значно складної економічної політики. Це має враховувати не лише формування ринкових відносин, але й реструктуризації господарства, розвитку соціальної інфраструктури, просвітницької діяльності, культурного розвитку. Соціально-економічний розвиток регіонів не можна прогнозувати без врахування стану навколишнього середовища.

Всю територію України за рівнем забруднення можна поділити на наступні зони:

  • надзвичайно забруднені території, які характеризуються техногенним навантаженням, забрудненням повітря в 200-250 разів більше норми, зіпсування води та ґрунту. Руйнування окремих елементів навколишнього середовища має незворотній характер. Можна помітити значний негативний вплив на здоров’я населення. До таких територій можна віднести Донбас, Придніпров’я (особливо райони Запоріжжя та Кривого Рогу). До цієї зони відносяться майже всі міста – промислові центри.
  • забруднені території охоплюють центральну та північно-східну Україну;
  • умовно чисті території складають незначну частину країну. Також сюди можна віднести окремі гірські регіони, такі як Карпати, Шацьке поозер’я, південно-східне Поділля та деякі інші незначні по площі території;
  • окрему територію екологічного лиха 30 кілометрів. Чорнобильська зона через інтенсивне радіаційне забруднення.

СТВОРЕННЯ ФОНДУ МАЙБУТНІХ ПОКОЛІНЬ

Раціональне використання доходу країни, створення спеціального фонду для майбутнього розвитку України в нових умовах. Створення фонду для ресурсної, фінансової, майнової підтримки реалізації проектів та розвитку країни.